OSP Bechcice Ochotnicza Straż Pożarna Bechcice


Jak wieść niesie i przekazują najstarsi druhowie w roku pańskim 1905 właściciel majątku o powierzchni 234 ha i nazwie Bechcice niejaki Stefan Tobiacelli założył w swoim dworze Straż Pożarną. Komendantem został syn właściciela Adam Tobiecelli posiadający majątek Żabiczki Rszew. Miejscowy kowal Michał Kienich został pierwszym gospodarzem. W takiej formie straż pożarna przy dworze Bechcice działała do wybuchu drugiej wojny światowej.
W roku 1939 Niemcy przenieśli strażnicę do szopy znajdującej się na terenie wsi Kolonia Bechcice.
Po zakończeniu wojny, aby zdobyć pieniądze na rozwój, członkowie Straży Pożarnej organizowali liczne zabawy na terenie ówczesnej szkoły na Kolonii Bechcice. I tak w roku 1946 podjęto decyzję o wybudowaniu murowanej strażnicy, w miejscu gdzie dziś się znajduje.

30 stycznia 1949 roku członkowie Straży dobrowolnie opodatkowali się oraz uchwalili przekazanie pieniędzy z polówki z Kolonii Bechcice na wykończenie remizy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich druchów w dniu 10 lipca 1949 roku, gdy wójtem był Władysław Adamczewski, aktem erekcjynum dokonano uroczystego otwarcia Remizy Strażackiej. W owym czasie do straży pożarnej w Bechcicech należało 31 druhów, na czele, których stali:

1. Prezes- Karol Augustyniak
2. V-ce prezes- Franciszek Werner
3. Naczelnik- Alojzy Rajek
4. Komendany- Józef Kaźmierczak
5. Adiutant- Franciszek Bujnowicz
6. Sekretarz- Feliks Grabski
7. Gospodarz- Stanisław Cieślik
8. Skarbnik Ignacy Ratajczyk
9. Członek Zarządu Michał Ryczek

Z okazuj tej uroczystości w Kościele Parafialnym w Lutomiersku ksiądz proboszcz Jan Wróblewski odprawił mszę świętą, w której uczestniczyli przedstawiciele partii politycznych, Organizacji Społecznych oraz zaproszeni goście.
Od tego czasu Straż rozwijała się bardzo szybko. Przybywali nowi członkowie, organizowano liczne zabawy. Zyski z zabaw, składki członkowskie oraz subsydia gminne pozwoliły na zakup wyposażenia, umundurowania, ogumowania wozu, ogrodzenia placu i nasadzenia drzew w parku. Część zysków przeznaczona była na odbudowę zniszczonej po wojnie Warszawy.
W roku 1952 komendant powiatowy Grobelski zapoznał strażaków z nowym statutem O.S.P Powołano nowy zarząd w składzie:

1. Komendant- Tadeusz Turek
2. Z-ca komendanta ds. Kulturalno Oświatowych- Feliks Grabski
3. Z-ca komendanta ds. technicznych Józef Kaźmierczak
4. Sekretarz Leszek Pietrasik
5. Członkowie: Franciszek Bujnowicz, Kazimierz Woźniak, Stanisław Janczak

W tymże roku 1952 straż nasza posiadała: wóz 4-o kołowy, węże tłoczne i ssawne, sikawkę ręczną, trąbkę, syrenę, dzwonek do wozu, wiadra, bosaki, toporki i inne dziś już prawie zapomniane sprzęty. W kolejnych latach zyski z organizowanych zabaw w większości przeznaczone były na zakup mundurów i bieżące naprawy oraz remonty.
W dniu 15 lipca 1956 roku na eliminacjach powiatowej straży pożarnej w Łasku, straż w Bechcicach zdobyła pierwsze miejsce, a w sierpniu tegoż roku odbyło się uroczyste wręczenie nagrody, którą była motopompa M-200 - chluba strażaków.
28 marca 1963 roku komendant Alojzy Rajek podejmuje się zdobyć dotacje na wybudowanie garażu, na który strażacy zbierali Środki od 1956 roku. Bezzwrotna dotacja z P.G.R.N. Lutomiersk została przyznana. Podpisano umowę z firmą budowlaną, Powstały mury, a potem duży murowany garaż.
Lata 70 i 80 upłynęły pod znakiem codziennej pracy dla dobra lokalnej społeczności, współpracy z Kościołem oraz władzami Gminnymi.
8 marca 1990 roku zorganizowano przy O.S.P Bechcice żeńską drużynę liczącą 11 osób, na czele, której stanęła Komendant Joanna Pilarczyk. W kwietniu 1993 roku w ślad za kobietami poszła młodzież i załażono młodzieżową sekcje liczącą 6 osób.
Kolejną ważną datą dla naszej Straży był 26 maja 1996 rok, kiedy zorganizowaliśmy jubileusz 90-cio lecia istnienia Straży Pożarnej w Bechcicach, wraz z uroczystym przekazaniem sztandaru jednostce. Uroczystego poświęcenia zarówno sztandaru jak i strażnicy dokonał nasz drogi nieodżałowany proboszcz parafii Lutomiersk ksiądz Włodzimierz Paszkowski. Wręczenia sztandaru dokonał Wójt Gminy Lutomiersk Grzegorz Wasilewski. Fundatorami sztandaru byli mieszkańcy Bechcic, Urząd Gminy Lutomiersk oraz zaprzyjaźnione jednostki. Ówczesny zarząd w składzie:

1. Honorowy Naczelnik, odznaczony srebrnym krzyżem za Zasługi dla Pożarnictwa - Alojzy Rajek
2. Prezes- Leszek Pietrasik
3. Komendant Zbigniew Opara
4. Komendant Joanna Pilarczyk

Rozpoczął remont strażnicy. Wymienoino okna, zrobiono większość podłóg, umeblowano kuchnię. Zakupiono mundury bojowe i koszarowe oraz hełmy i buty. Rozpoczęto również porządkowanie placu wokół sali.
Po śmierci długoletniego prezesa druha Leszka Pietrasika, w styczniu bieżącego roku wybrano nowy zarząd w składzie:

1. Prezes- Andrzej Opara
2. Naczelnik Tomasz Kukulak
3. Z-ca Naczelnika- Andrzej Pietrasik
4. Sekretarz Joanna Pilarczyk
5. Skarbnik- Zbigniew Opara
6. Gospodarz Teresa Iskra

Kontynuując prace poprzedników wykonaliśmy dalszy remont strażnicy. Gmina Lutomiersk po kierownictwem Pana wójta Tadeusza Borkowskiego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi, wykonała nam cześć prac miedzy innymi: odnowiła fasadę położyła kostkę chodnikową, zamontowała centralne ogrzewanie i na części ścian położyła gładź gipsową.
My zaś dzięki uprzejmości Pana Stachlewskiego wyremontowaliśmy cały dach pokrywając go blachą.
Korzystając z środków finansowych naszej gminy oraz własnych przebudowaliśmy i urządziliśmy toaletę, Ściany w jadalni pokryliśmy gładzią i pomalowaliśmy je. Odnowiliśmy część sufitów i zrobiliśmy nową lamperię. Umundurowaliśmy nasz oddział mundurami wyjściowymi, gdyż poprzednich było bardzo mało i były starego wzoru. Uzupełniliśmy sprzęt przeciw pożarowy i pozyskaliśmy lekki wóz bojowy marki Mercedes- Benz. Zakupiliśmy sprzęt muzyczny, który wykorzystujemy do organizowania zabaw tanecznych.
Dzięki Państwu Kubiakom założyliśmy mały ogródek skalny oraz obsadziliśmy cały plac drzewkami iglastymi. Zamontowaliśmy maszt oraz założyliśmy tablicę pamiątkowa, która w całości ufundowali mieszkańcy Bechcic. W 2010 roku wymienialiśmy starą i juz zapadnięta posadzkę w garażu. Nasze działania polegały w pierwszej fazie na zerwaniu starej posadzki i wykorytowaniu podłoża. Następnie utwardziliśmy odpowiednio podłoże i wylaliśmy nową posadzkę. Wszystkie prace wykonaliśmy w wolnym czasie po pracy i przy pomocy koparko-ładowarki udostępnionej nam z Urzędu gminy Lutomiersk. To zapoczątkowało dalszy remont Garażu. 5 maja 2012 rozpoczął się Remont Generalny w naszej remizie mający na celu: zamianę sali tanecznej z salą jadalną, wybudowanie szatni oraz pomieszczenia gospodarczego, wymianę drewnianej podłogi, wykonanie tarasu, odnowienie ścian, wykonanie sufitu oraz drobne prace wykończeniowe. Najpierw usunęliśmy drewnianą scenę i podłogę która lata świetności miała już dawno za sobą i groziła zarwaniem. Następnie zabraliśmy się za przygotowanie podłoża pod nową podłogę i wykuwanie łuków którymi połączyliśmy salę taneczna z jadalną. Po wykonaniu posadzki rozpoczęły się prace na sufitem i ścianami. Równorzędnie trwały prace nad budową szatni i pomieszczenia gospodarczego do budowy którego, prawie w całości posłużyły elementy starej podłogi. Na sali tanecznej wstawiliśmy dwa okna balkonowe dzięki którym można wyjść na nowo powstały taras. W miedzy czasie prowadziliśmy równiez prace porządkowe dookoła naszego obiektu. Remont został sfinansowane ze środków naszej gminy , własnych środków oraz pomocy członków wspierających. Wszystkie prace zostały wykonane w przez druhów naszej jednostki oraz zaprzyjaźnione osoby i firmy w czynie społecznym. Serdeczne podziękowania za pomoc w remoncie firmą: Matpol, Remobud, Maxibud. 
Obecny Zarząd :
-Prezes Andrzej - Opara
-Wiceprezes - Andrzej Pietrasik
-Naczelnik - Tomasz Kukulak
-Zastępca Naczelnika - Łukasz Lis
-Sekretarz - Joanna Pilarczyk,
-Skarbnik- Leszek Lis,
-Gospodarz -Teresa Iskra
-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Arkadiusz Anyszkiewicz
-Członek Komisji Rewizyjnej- Tomasz Kubiak
-Członek Komisji Rewizyjnej - Kamil Augustniak

Najcześciej czytane na naszej stronie